Balkanmine International Congress

Balkanski rudarski kongres je međunarodni naučni skup posvećen rudarstvu, geologiji i bliskim oblastima koji se održava svake druge godine. U organizaciji učestvuje 10 zemalja Balkana: Srbija, Bugarska, Turska, Slovenija, Makedonija, Rumunija, Bosna i Hercegovina- Republika Srpska, Crna Gora, Grčka i Albanija.


Konferencije

Pretraga događaja