Organizatori

Logo Naziv Mjesto
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Vlada Republike Srpske Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
DMI Euklid Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Društvo doktora medicine Republike Srpske Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Društvo održavalaca tehničkih sistema Beograd, Serbia
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Institut za istraživanje i projektovanje u privredi Beograd, Serbia