Milan Vukić

Radovi autora

1] Milan Vukić THE INFLUENCE OF COLD ATMOSPHERIC PLASMA ON GLIADINS EXTRACTED FROM GLUTEN FREE FLOUR" - Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali, 03.09.2021.
(http://cosabic-jasna.ekonferencije.com/bs/rad/the-influence-of-cold-atmosphe/6023)
Milan Vukić

Pretraži radove