Milan Vukić

Radovi autora

1. Milan Vukić (2021) "THE INFLUENCE OF COLD ATMOSPHERIC PLASMA ON GLIADINS EXTRACTED FROM GLUTEN FREE FLOUR" - Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
(http://cosabic-jasna.ekonferencije.com/bs/rad/the-influence-of-cold-atmosphe/6023)
Milan Vukić

Pretraži radove