prof Stevo Jaćimovski

Radovi autora

1] prof Stevo Jaćimovski FONONSKI DOPRINOS TOPLOTNOJ KAPACITIVNOSTI ULTRATANKOG KRISTALNOG FILMA UNUTAR ČITAVE TEMPERATURSKE OBLASTI" - Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali, 29.06.2021.
(https://ekonferencije.com/bs/rad/fononski-doprinos-toplotnoj-ka/5947)
Stevo Jaćimovski

Pretraži radove