prof Stevo Jaćimovski

Radovi autora

1. prof Stevo Jaćimovski (2021) "FONONSKI DOPRINOS TOPLOTNOJ KAPACITIVNOSTI ULTRATANKOG KRISTALNOG FILMA UNUTAR ČITAVE TEMPERATURSKE OBLASTI" - Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali
(https://ekonferencije.com/bs/rad/fononski-doprinos-toplotnoj-ka/5947)
Stevo Jaćimovski

Pretraži radove