Uticaj SU na performanse RAID 10 sa 4 SSD

1. Nikola Davidović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu::, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Slobodan Obradovic, Visoka skola stukovnih studija za IT, Serbia
3. Ilja Stanišević, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Serbia

Performanse sekundarnih memorija zavise od više parametara a najznačajniji su radno opterećenje, dubina reda (QD, Queue Depth), a kod nizova uparenih diskova (RAID, Redundant Array of Independent Disks) i od broja uređaja i veličine bloka podataka - jedinice trake (SU, Stripe Unit). Veličina bloka podataka značajno utiče na performanse sekundarnih memorija sa magnetnim diskovima (HDD). Isto važi i kada se realizuju RAID 10 nizovi uparenih HDD, pa se veličina jedinice traka izabira na bazi više parametara zavisno od namene i načina upotrebe sekundarne memorije. SSD (Solid State Drve) uređaji su tehnološki i principijelno potpuno drugačiji od HDD. SSD su poluprovodnički uređaji sa slučajnim pristupom pa je moguće očekivati i da uticaj nekih parametar poput jedinice trake bude druačiji u odnosu na HDD. U ovim radu analiziran je uticaj veličine jedinice trake na performanse niza RAID 10 sa 4 uparena SSD uređaja.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast:

Datum: 02.08.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (127.52 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove