Ekstrakcija naftnih ugljovodonika iz zemljišta

1. Duška Bjelobrk, Agricultural institut RS, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Pero Dugić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tatjana Cvijanović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Tihomir Predić, Poljoprivredni institut Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Tatjana Botić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Aleksandra Borković, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Tatjana Docić Kojadinović, Poljoprivredni institut Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U toku transporta i upotrebe tečnih naftnih goriva moguće su brojne nezgode koje dovode do izlivanja određene količine ugljovodonika na zemljište. Pare izlivenih lakoisparljivih naftnih ugljovodonika zagađuju vazduh, a teže isparljive komponente migriraju kroz zemljište i zagađuju ga. Takođe, kretanjem kroz zemljište naftni ugljovodonici dospijevaju do podzemnih voda i zagađuju ih.
Cilj rada je praćenje dinamike kretanja ugljovodonika iz destilacionog područja dizel goriva (180-365 °C) kroz prirodnu strukturu zemljišta tokom određenog vremenskog perioda. Nakon toga, uzorci zemljišta sa različitih dubina, podvrgnuti su ekstrakciji rastvaračem u aparaturi po Soxhlet-u. Istraživanje je provedeno u realnim uslovima na odabranoj lokaciji, za koju se pretpostavilo da prethodno nije zagađena ugljovodonicima.
Nakon ekstrakcije ugljovodonika iz uzoraka zagađenog zemljišta, određena je njihova količina i struktura primjenom gasne hromatografije sa detektorom plamene jonizacije (GC-FID).
Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 29.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (15.46 KB)
Datoteka uz rad  (414.23 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove