EU nagrađuje istraživače

Ostala naučna dešavanja

Evropski istraživački savet (ERC) je nedavno izabrao 312 vrhunskih naučnika u okviru svog prvog takmičenja Consolidator Grant competition. Fond koji je obezbeđen u visini od 575 miliona evra omogućiće istraživačima da konsoliduju svoje timove i da dalje razvijaju svoje najbolje ideje.


Evropski istraživački savet (ERC) je nedavno izabrao 312 vrhunskih naučnika u okviru svog prvog takmičenja Consolidator Grant competition. Fond koji je obezbeđen u visini od 575 miliona evra omogućiće istraživačima da konsoliduju svoje timove i da dalje razvijaju svoje najbolje ideje. Prosečan iznos pojedinačnog granta je od 1,84 miliona evra do maksimuma od 2,75 miliona evra. ERC pozivi imaju za ciljnu grupu vrhunske istraživače bilo koje nacionalnosti sa sedištem u EU ili sa nemerom da se presele u jednu od zemalja članica. U ovom pozivu, bespovratna sredstva se dodeljuju istraživačima 33 različite nacionalnosti, a prosečna starost izabranih kandidata je 39 godina. Oko 45% od izabranih stipendista su u oblasti “Physical Sciences and Engineering”, 37% u oblasti “Life Sciences” i oko 19% u oblasti “Social Sciences and Humanities”. Inače, zbog povećanog broja podnetih prijava, od 2013. godine ERC Starting Grant šema je podeljen u dva dela: ERC Starting Grant , namenjen istraživačima sa najmanje 2 do 7 godina iskustva nakon završenih doktorskih studija, i novi ERC Consolidator Grant za istraživače od 7 do 12 godina iskustva.


Datum objave: 24.01.2014.   |   Izvor: www.wbc-inco.net

Pretraga novosti