Agregatni modeli podataka

Problem skladištenja i obrade velike količine podataka
je opisan terminom Big Data. Podskup te klase problema je
skladištenje podataka koje se u poslednje vrijeme efikasno
rješava primjenom NoSQL baza podataka. Te baze podataka su
realizovane sa fokusom na horizontalnoj skalabilnosti, odnosno
distribuciji podataka. Agregatni modeli podataka se, zbog svojih
karakteristika, lako mogu uklopiti u distribuirano okruženje.
Mnoge NoSQL baze podataka implementiraju ove modele
podataka. Objašnjen je pojam agregata kao i mogućnost vršenja
denormalizacije u procesu modelovanja. Prezentovane su
osnovne vrste agregatnih modela podataka sa primjerima.
Takođe je vršeno poređenje sa, danas dominantnim, relacionim
modelom podataka. Opisana je problematika modelovanja
agregatnih modela podataka. Takođe su analizirane mogućnosti
modelovanja agregatnih modela podataka preko postojećih
notacija za modelovanje (UML, IE, IDEF1X).

Big Data, NoSQL, relacione baze podataka, agregat, denormalizacija, modelovanje podataka