Ing. Zuzana Crhová


76001
Czech Republic
Work phone: +420 576 032 861

Send message

Want to organize meeting with this participant?


Bibliography data

Education:

Absolvovaná VŠ:

  • 2007 - 2010, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Ekonomika a management
  • 2010 – 2012, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Finance

Jiné vzdělání:

  • 2012 – dosud, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, doktorské studium, obor Finance

Vyučované předměty: 

  • Základy účetnictví
  • Finanční účetnictví

Projects:

  • spolupráce na projektu IGA/70/FAME/10/A „Vybrané finanční vztahy mezi veřejnou správou a ostatními ekonomickými subjekty z pohledu vztahu zúčastněných subjektů k výkonnosti veřejné správy“ – hlavní řešitel Ing. Eliška Pastuszková, Ph.D.
  • spolupráce na projektu IGA/FaME/2012/028 „Využití efektů plynoucích z duality finančních vztahů ke zvýšení výkonnosti obce“ – hlavní řešitel Ing. Eliška Pastuszková, Ph.D.
  • spolupráce na projektu IGA/FaME/2013/002 „Tvorba modelu komplexního ohodnocení míry zadluženosti malých a středních podniků s ohledem na riziko vzniku insolvence“ – hlavní řešitel projektu Ing. Eva Kuderová
  • spolupráce na projektu OP VK „Měření výkonnosti“, registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0147 – pozice Koordinátor vzdělávacích aktivit


(co)authors paper on confOrganiser.com systemZuzana Crhová

Search authors