Prof. dr Zdravko Milovanović


S.Stepanovića 71
78000 Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina
Date of birth: 29.09.1963.
Home phone: +387(0)51462400
Cell phone: +387(0)65922248
Fax: +387(0)51465085
Job title: Redovni profesor

Send message

Want to organize meeting with this participant?


Bibliography data

Research field:

Mašinsko inženjerstvo:

 • Hidro i termoenergetika
 • Montažne tehnologije i održavanje

Education:

Osnovne studije:

Naziv institucije:                                Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo

Mjesto i godina završetka:                  Sarajevo, marta 1988. godine, dipl. inž. maš.


Postdiplomske studije:

Naziv institucije:                                Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo  i Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet Banja Luka

Mjesto i godina završetka:                  Banja Luka, juna 1996. godine

Naziv magistarskog rada:                   OPTIMIZACIJA INDUSTRIJSKO - TOPLIFIKACIONE  ENERGANE NA PRIMJERU FABRIKE INCEL I GRADA  BANjA LUKE

Uža naučna/umjetnička oblast:           Termotehnički sistemi


Doktorat:

Naziv institucije:                                Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet Banja Luka

Mjesto i godina završetka:                  Banja Luka, aprila  2001.godine

Naziv disertacije:                               MODIFIKOVANA METODA ZA PROCJENU   OPTIMALNE POUZDANOSTI KONDENZACIONE TERMOELEKTRANE

Uža naučna/umjetnička oblast:           Termotehnički sistemi i montažne tehnologije i održavanje 

Projects:

 1. Milovanović Z., Šijački- Žeravčić V., Milanović D., Borojević S.: Prijedlog mjera i aktivnosti na uvođenju optimalnog upravljanja pokazateljima konkurentnosti energetskih i procesnih postrojenja (uvođenje Asset management-a na najvišem nivou- faza I, Univerzitet u Banjoj Luci, RJ Mašinski fakultet Banja Luka, 2009., koordinator projekta, Naučno-istraživački projekat sufinansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije, Rješenje br. 06/6-020/961-56/08 od 24.10.2008. godine;
 2. Milovanović Z., Petrović P., Milanović P., Knežević D., Kotur M., Tica G., Papuga S.: Analiza mogućnosti i perspektive korišćenja kogeneracije i trigeneracije u Republici Srpskoj, Univerzitet u Banjoj Luci, RJ Mašinski fakultet Banja Luka, 2009., koordinator projekta, Naučno-istraživački projekat sufinansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije, Rješenje br. 06/6-020/961-58/08 od 24.10.2008. godine;
 3. Milovanović Z., Škundrić J., Milašinović A. i drugi: Analiza samoodrživosti modela primjene vertikalne vjetroelektrane u ruralnom domaćinstvu, Univerzitet u Banjoj Luci, RJ Mašinski fakultet Banja Luka, 2010., koordinator projekta, Naučno-istraživački projekat sufinansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije, Rješenje br. 06/6-020/961-73/09 od 31.12.2010. godine;
 4. Environment ipact Study of regional landfill in Ramići - Final version, Civil engineering inbstitute "IG" LLC, Banja Luka and Dvokut Ecro, Zagreb, Projekt finansiran od strane Evropske investicione banke, Banja Luka, 2007., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 5. Studija izvodljivosti o izgradnji sistema odsumporavanja dimnog gasa na termoelektrani Ugljevik u Republici Srpskoj, BiH, Institut za građevinarstvo „IG“- Poslovni centar Trebinje, oktobar 2008. godine, Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 6. Idejno rješenje MHE Doboj, Cijevna 5 i 6 u sklopu integralnog uređenja, zaštite i korišćenja reke Bosne na potezu Doboj-Modriča, South East Consultants Ltd. S.E.E.C. Beograd i Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, Jul 2008. godine, Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 7. Idejno rješenje Cijevna 1,2 3 i 4 u sklopu integralnog uređenja, zaštite i korišćenja reke Bosne na potezu Doboj-Modriča, South East Consultants Ltd. S.E.E.C. Beograd i Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, Jul 2007. godine, Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 8. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE Cijevna 5 na rijeci Bosni, Partner inženjering, d.o.o. Derventa, septembar 2008., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 9. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE Cijevna 6 na rijeci Bosni, Partner inženjering, d.o.o. Derventa, septembar 2008., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 10. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE Doboj na rijeci Bosni, Partner inženjering, d.o.o. Derventa, septembar 2008., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 11. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE Šipovo-Janj na rijeci Janj, opština Šipovo, Partner inženjering, d.o.o. Derventa, mart 2008., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 12. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE R-S-1, Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, decembar 2006., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 13. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE Jabušnica 1 na rijeci Jabušnici, Partner inženjering, d.o.o. Derventa, mart 2008., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 14. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE Sutjeska 2A na rijeci Sutjesci, Partner inženjering, d.o.o. Derventa, april 2008., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 15. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE Sutjeska 2B na rijeci Sutjesci, Partner inženjering, d.o.o. Derventa, avgust 2008., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 16. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE Zapeće, Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, avgust 2007., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 17. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE Kobiljska rijeka, Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, avgust 2007., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 18. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE Medna, Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, avgust 2007., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 19. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE S-J-2, Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, juni 2007., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 20. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE S-J-3, Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, juni 2007., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 21. Studija o procjeni preostalog životnog vijeka TE Ugljevik, Partner Inženjering, Derventa, maj 2009., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 22. Z.N. Milovanović: Izvještaj komisije o reviziji Studije o uticaju na životnu sredinu MHE „Cijevna 1“ na rijeci Bosni (Dopunjeno izdanje), Rješenje o povjeravanju revizije studije o uticaju na životnu sredinu MHE „Cijevna 1“ na rijeci Bosni br. 15-96-125/08 od 28.10.2008. godine, svojstvo: član komisije iz reda istaknutih stručnjaka, Banja Luka, novembar, 2008. god., 18 str.;
 23. Z.N. Milovanović: Izvještaj komisije o reviziji Studije o uticaju na životnu sredinu MHE „Cijevna 2“ na rijeci Bosni (Dopunjeno izdanje), Rješenje o povjeravanju revizije studije o uticaju na životnu sredinu MHE „Cijevna 2“ na rijeci Bosni br. 15-96-126/08 od 28.10.2008. godine, svojstvo: član komisije iz reda istaknutih stručnjaka, Banja Luka, novembar, 2008. god., 22 str.;
 24. Z.N. Milovanović: Izvještaj komisije o reviziji Studije o uticaju na životnu sredinu MHE „Cijevna 4“ na rijeci Bosni (Dopunjeno izdanje), Rješenje o povjeravanju revizije studije o uticaju na životnu sredinu MHE „Cijevna 4“ na rijeci Bosni br. 15-96-127/08 od 28.10.2008. godine, svojstvo: član komisije iz reda istaknutih stručnjaka, Banja Luka, novembar, 2008. god., 22 str.;
 25. Z.N. Milovanović: Izvještaj komisije o reviziji Studije o uticaju na životnu sredinu MHE „Cijevna 3“ na rijeci Bosni (Dopunjeno izdanje), Rješenje o povjeravanju revizije studije o uticaju na životnu sredinu MHE „Cijevna 3“ na rijeci Bosni br. 15-96-140/08 od 28.10.2008. godine, svojstvo: član komisije iz reda istaknutih stručnjaka, Banja Luka, novembar, 2008. god., 15 str.;
 26. Z.N. Milovanović: Izvještaj komisije o reviziji Studije o uticaju na životnu sredinu Projekta pet malih hidroelektrana na rijeci Rzav, Višegrad (Dopunjeno izdanje), Rješenje o povjeravanju revizije studije o uticaju na životnu sredinu Projekta pet malih hidroelektrana na rijeci Rzav, Višegrad br. 16-92-149/08 od 28.10.2008. godine, svojstvo: član komisije iz reda istaknutih stručnjaka, Banja Luka, novembar, 2008. god., 18 str.
 27. Z.N. Milovanović i drugi: Izvještaj komisije za reviziju tehničke dokumentacije Projekat „Korišćenje hidroenergetskog potencijala Gornje Drine i Sutjeske na teritoriji Republike Srpske, Idejno rješenje i Prethodna studija opravdanosti, Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Poslovni centar Trebinje, svojstvo: Glavni i odgovorni revident, Trebinje, februar 2009. godine, 20 str.
 28. Z.N. Milovanović i drugi: Izvještaj komisije za reviziju tehničke dokumentacije Projekat "Idejni projekt HE Mrsovo- aktuelizacija", Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Poslovni centar Trebinje, svojstvo: Glavni i odgovorni revident, Trebinje, april 2009. godine, 15 str.
 29. Studija izvodljivosti razvoja energetskog basena Gacko, Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka - PC Trebinje, Trebinje, decembar 2009., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 30. European Investment Bank: Implementation of Energy Efficiency and Renewable Energy Credit lines in Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, FYROM, Albania, Kosovo under UNSCR 1244, Montenegro - Consultancy Services, Call for tenders: ref. KB- 856 OJ Ref : 2009/S208-297226 of 28.10.2009, Fichtner GmbH & Co. KG (SEEC Serbia and Hrvoje Požar Croatia), Consultant for Republic of Srpska, 2009/10
 31. Studija o ekonomskoj opravdanosti razvoja RiTE Gacko, Projekat RiTE Gacko - revitalizacija RiTE Gacko I i prva faza RiTE Gacko II, Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka - PC Trebinje, Trebinje, april 2010., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 32. Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu za MHE Sutjeska 2B na rijeci Sutjesci, opština Gacko, Partner inženjering, d.o.o. Banja Luka, juni 2010., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 33. Izvještaj o reviziji studije o uticaju na životnu sredinu Projekat MHE na rijeci Bosni - Studija o uticaju na životnu sredinu projekta MHE Cijevna 5 na rijeci Bosni, na teritoriji opštine Modriča, procijenjene snage 13,2 MW (konačna verzija), juni 2010, ECO TRADE doo Gradiška, Rukovodilac revizije i Glavni i odgovorni revident za oblast mašinstva i ekologije, 2010.
 34. Izvještaj o reviziji studije o uticaju na životnu sredinu Projekat MHE na rijeci Bosni - Studija o uticaju na životnu sredinu projekta MHE Cijevna 6 na rijeci Bosni, na teritoriji opštine Modriča, procijenjene snage 12,9 MW (konačna verzija), juni 2010, ECO TRADE doo Gradiška, Rukovodilac revizije i Glavni i odgovorni revident za oblast mašinstva i ekologije, 2010.
 35. Plan upravljanja otpadom iz male hidroelektrane Doboj instalisane snage 8,40 MW, Juni 2010, ECO TRADE doo Gradiška, Rukovodilac projekta i odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije, 2010., 60 str.
 36. Plan upravljanja otpadom iz male hidroelektrane Cijevna 5 instalisane snage 13,20 MW, Juni 2010, ECO TRADE doo Gradiška, Rukovodilac projekta i odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije, 2010., 60 str.
 37. Plan upravljanja otpadom iz male hidroelektrane Cijevna 6 instalisane snage 12,90 MW, Juni 2010, ECO TRADE doo Gradiška, Rukovodilac projekta i odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije, 2010., 60 str.
 38. Izvještaj o reviziji Studije o uticaju na životnu sredinu projekta MHE Ustiprača na rijeci Prači, na teritoriji opštine Rogatica, procijenjene snage 6,5 MW (konačna verzija), avgust 2010, V&Z Zaštita Banja Luka, Rukovodilac revizije i Glavni i odgovorni revident za oblast mašinstva i ekologije, 2010., 23 str.
 39. Izvještaj o reviziji Studije o uticaju na životnu sredinu projekta MHE Dub na rijeci Prači, na teritoriji opštine Rogatica, procijenjene snage 6,5 MW (konačna verzija), avgust 2010, V&Z Zaštita Banja Luka, Rukovodilac revizije i Glavni i odgovorni revident za oblast mašinstva i ekologije, 2010., 23 str.
 40. Plan upravljanja otpadom iz male hidroelektrane Jabušnica 1 instalisane snage 13,20 MW, Juni 2010, ECO TRADE doo Gradiška V&Z Zaštita Banja Luka, Rukovodilac projekta i odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije, 2010., 60 str.
 41. Izvještaj o reviziji studije o uticaju na životnu sredinu Projekat MHE na rijeci Bosni - Studija o uticaju na životnu sredinu projekta MHE Doboj na rijeci Bosni, na teritoriji opštine Doboj, procijenjene snage 8,4 MW (konačna verzija), oktobar 2010, ECO TRADE doo Gradiška, Rukovodilac revizije i Glavni i odgovorni revident za oblast mašinstva i ekologije, 2010., 25 str.
 42. Z. N. Milovanović: Studija ekonomske opravdanosti izgradnje MHE Do na rijeci Bregavi, Planing Prnjavor, Novembar 2010., Rukovodilac projekta i Odgovorni projektant za oblast mašinstva i ekologije
 43. V. Janković, B. Ferzanović, D. Batinić, N. Barović, M. Hrnjak, LJ. Đurić, Z. N. Milovanović: Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za objekat MHE Doboj, V&Z Zaštita Banja Luka, Stručni konsuiltant za oblast mašinstva i ekologije, 2010., 70 str.
 44. Z.N. Milovanović i drugi: Izvještaj komisije za reviziju tehničke dokumentacije Glavni projekat „Termoelektrana Gacko 1x300 MW - Zamjena sistema pneumatskog unutrašnjeg transporta pepela, Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Poslovni centar Trebinje, svojstvo: Glavni i odgovorni revident, Trebinje, januar 2011. godine, 29 str.
 45. Izvještaj o reviziji studije o uticaju na životnu sredinu Projekat HE Ulog na gornjem toku rijeke Neretve na teritoriji opštine Kalinovik, procijenjene snage 35 MW (konačna verzija), januar  2011, ECO TRADE doo Gradiška, Rukovodilac revizije i Glavni i odgovorni revident za oblast mašinstva i ekologije, 2011.
 46. Z.N. Milovanović i drugi: Izvještaj komisije za reviziju tehničke dokumentacije HE Neretva-Ulog, Predstudija ekonomske opravdanosti, Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Poslovni centar Trebinje, svojstvo: Glavni i odgovorni revident, Trebinje, juni 2008. godine, 10 str.
 47.   Z.N. Milovanović i drugi: Izvještaj komisije za reviziju tehničke dokumentacije Projekat Oktavia/Projekat Gacko- Studija izvodljivosti razvoja energetskog basena Gacko, Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Poslovni centar Trebinje, svojstvo: Glavni i odgovorni revident, Trebinje, juni 2008. godine, 19 str.
 48.   Z.N. Milovanović i drugi: Izvještaj komisije za nostrifikaciju tehničke dokumentacije Projekat Oktavia/Projekat Gacko- Studija izvodljivosti razvoja energetskog basena Gacko, Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Poslovni centar Trebinje, svojstvo: Glavni i odgovorni revident, Trebinje, juni 2008. godine, 18 str.
 49.   Z. N. Milovanović i drugi: Prethodna studija o ekonomskoj opravdanosti Izgradnja distributivnog gasnog sistema na području SO Bijeljina, Republika Srpska (BiH) sa mogućnošću priključka na gasovod kod Gornjeg Šepka i alternativnim priključkom kod Mačvanskog Prnjavora, Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Poslovni centar Trebinje, svojstvo: Rukovodilac projekta i glavni i odgovorni projektant, Trebinje, septembar 2010. godine;
 50.   Z. N. Milovanović i drugi: Prethodna studija o ekonomskoj opravdanosti izgradnje vjetroparka "Hrgud" u opštini Berkovići, Republika Srpska, BiH (Prefeasibility Study), Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Poslovni centar Trebinje, svojstvo: Rukovodilac projekta i glavni i odgovorni projektant, Trebinje, juni 2011. godine
 51. Z. N. Milovanović i drugi: Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu vjetroparka "Trusina", Eol Prvi Nevesinje, svojstvo: konsultant, Nevesinje / Berkovići, april 2011. godine
 52. Z. N. Milovanović i drugi: Prethodna studija o ekonomskoj opravdanosti izgradnje vjetroparka "Trusina" u Nevesinju, Republika Srpska, BiH (Prefeasibility Study), Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Poslovni centar Trebinje, svojstvo: Rukovodilac projekta i glavni i odgovorni projektant, Trebinje, juni 2011. godine

Science organisation membership:

 • Adria Section of the Combustion Institute, 
 • Savez energetičara Republike Srpske,
 • Društvo održavalaca sredstava za rad Republike Srpske,
 • Savez inženjera i tehničara Srbije 

Edited date: 20.02.2014.

(co)authors paper on confOrganiser.com systemZdravko Milovanović

Search authors