Prof. dr Nikola Mićić


Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina

Send message

Want to organize meeting with this participant?


Bibliography data

Research field:

Uže naučne oblasti: Hortikultura (voćarstvo); Biometrika.


Predmeti:

I ciklus: Osnove biometrike, Sistemi gajenja voćaka, Sorte i podloge, Mediteransko voćarstvo.

II ciklus: Biometrika, Metodologija naučno-istraživačkog rada, Projektovanje sistema voćnjaka.

III ciklus: Multivarijaciona biometrika, Modeliranje rasta i razvoja hortikulurnih biljaka, Kontrola rodnosti poljoprivrednih biljaka, 

 

Education:

 • Godina diplomiranja i naziv visokoškolske ustanove: 1978., Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Godina magistriranja i naziv visokoškolske ustanove: 1988., Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Godina doktoriranja i naziv visokoškolske ustanove: 1993., Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu


Pregled izbora u zvanja po godinama izbora (akademsko zvanje, institucija i godina izbora):

 • Asistent, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1980.
 • Viši asistent, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1988.
 • Naučni saradnik, Institut za poljoprivredna istraživanja “Srbija”, Centar za voćarstvo i vinogradarstvo u Čačku, 1995.
 • Viši naučni saradnik, Institut za poljoprivredna istraživanja “Srbija”, Centar za voćarstvo i vinogradarstvo u Čačku, 1998.
 • Docent, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci, 1994.
 • Vanredni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Prištini, 1994.
 • Vanredni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci, 1997.
 • Redovni profesor, Univerzitet u Banjaluci, 2002

Other data:

others

Science organisation membership:

 • Član Senata Univerziteta u Banjaluci (2012. - 2016.);
 • Član Upravnog odbora Univerziteta u Banjaluci (2008. - 2012.)
 • Član Savjeta Univerziteta u Banjaluci u dva mandata (2002.-2006.) i zamjenik predsjednika Savjeta (2004.-2006.)
 • Član Savjeta Poljoprivrednog fakulteta (2002.-2003.)
 • Dekan Poljoprivrednog fakulteta u tri mandata (2003., 2005. i 2007. godine)
 • Prodekan za nastavu na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjaluci (2002 - 2003)
 • Prodekan za naučnoistraživački rad na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjaluci (1999 - 2001)
 • Direktor Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjaluci (2009. - 2011.)
 • Rukovodilac studijskog programa Biljna proizvodnja (2009. - 2013.)
 • Šef Katedre za biometriku, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci (2012.-2016.)
 • Šef Katedre za oplemenjivanje i genetiku biljaka, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci (2009.-2012.)
 • Rukovodilac postdiplomskih studija Poljoprivrednog fakulteta Univerzitea u Banjaluci (1999.-2003.)

Edited date: 15.03.2014.Nikola Mićić

Search authors