Ana Jelenković


Date of birth: 01.09.1984.
Job title: Sekretar

Send message

Want to organize meeting with this participant?


Bibliography data

Education:

Master inženjerskog menadžmenta, Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac

Other data:

others

Science organisation membership:

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbiji, sekretar

Sekretar Naučno stručnog skupa Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost

član nadzornog odbora Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije

Član saveta za karijerno vođenje i savetovanje

Edited date: 25.03.2014.Ana Jelenković

Search authors