Organizatori

Logo Naziv Mjesto
JZU Dom zdravlja Banja Luka Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
JU Visoka medicinska škola Prijedor Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Balkanska akademija rudarskih nauka
Vlada Republike Srpske Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
DMI Euklid Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Društvo doktora medicine Republike Srpske Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Društvo održavalaca tehničkih sistema Beograd, Serbia
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina