Organizatori

Logo Naziv Mjesto
Fakultet za inženjerstvo Hunedoara, Romania
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Kraljevo, Serbia
Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Novi Sad, Serbia
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Filozofski fakultet Pale Pale, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Beograd, Serbia
CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANjA NACIONALNE BEZBEDNOSTI, BEOGRAD Beograd, Serbia