Matematičke konferencije Republike Srpske

Peta matematička konferencija Republike Srpske

Kratki naziv: VMACORS '15

Lokacija: , Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Pete matematičke konferencije Republike Srpske održaće se 5 i 6 juna u Trebinju

Lokacija

Smještaj učesnika Svim učesnicima konferencije obezbjeđen je hotelski smještaj u hotelu Leotar. Hotel Leotar nalazi se na obali rijeke Trebišnjice i izgrađen je u hercegovačko-mediteranskom stilu. Adresa hotela je Luke Vukalovića 1, 89101 Trebinje, Republika Srpska. Sve dodatne ... 

Kotizacija

Kotizacija za jednog učesnika Pete matematičke konferencije Republike Srpske iznosi 70€ i plaća se prilikom registracije učesnika u prostorijama Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje ili sljedećom instrukcijom: Za učesnike iz Bosne i Hercegovine Primalac: račun posebnih namjena – Univerzitet u Istočnom Sarajevu svrha…
 

Knjiga rezimea

Organizacioni odbor konferencije planira da štampa knjigu rezimea prije početka konferencije. Zbog toga je krajni rok za prijavu na konferenciju i slanje apstrakata 03. maj 2015. godine. Za pripremu apstrakata dostupni su LaTeX i Microsoft Word šabloni. Dužina apstrakata je ograničena na dvije stranice. Jezici na kojima se mogu pisati apstrakti su engleski i srpski jezik. 

Registracija

Prilikom prijave na konferenciju učesnici su dužni da popune prijavu koja se nalazi na stranici Prijava na konferenciju. Tom prilikom autori šalju organizatorima Konferencije apstrakt u jednom od dozvoljenih formata (Microsoft Word ili LaTeX). Svaki apstrakt treba da sadrži naslov rada, puna imena i prezimena autora sa ličnim podacima (institucija sa koje dolazi i e-mail adresa). Apstrakt treba da jasno odredi i definiše problem kojim će se autor baviti u radu, pristup radu i zaključak istraživanja. 

Registracija učesnika obaviti će se u prostorijama fakulteta u petak, 5. juna 2015. godine od 10.00 do 14.00 časova.
Kompletne radove autori su dužni dostaviti do 01. 10. 2015. godine u LaTeX formi koja sa nalazi na stranici Upustvo za pisanje radova.


Plenarno predavanje – prof. dr Stevo Todorčević

Plenarno predavanje na Petoj matematičkoj konferenciji Republike Srpske održaće prof. dr Stevo Todorčević (Univerzitet u Torontu, Toronto; Matematički institut SANU, Beograd; Nacionalni centar za naučna istraživanja, Pariz) na temu „Rezultati i primene teorije Ramseja“. Neke od knjiga i publikacija profesora Todorčevića možete pogledati na linku.

 

Sekcije konferencije

Matematička konferencija je organizovana u 6 sekcija. Prijavljene radove razmatra Naučni odbor konferencije i donosi odluku o njihovom prihvatanju. Prijava se vrši popunjavanjem elektronskog obrasca i slanjem apstrakta rada. Autori radova koje Naučni odbor prihvati za izlaganje na konferenciji dobiće pismeno obavještenje o prihvatanju rada. Kompletan rad potrebno je poslati u LaTeX šablonu koji je dostupan na sajtu do 01.10.2015. godine. Radovi koji prođu postupak recenzije biće štampani u Zborniku radova sa pete Matematičke konferencije Republike

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Formalne nauke
    Matematika
Tematske oblasti Algebra i geometrija
Analiza
Primjenjena matematika
Vjerovatnoća i statistika
Logika i filozofija
Istorija i nastava matematike
Studentska sekcija
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 03.05.2015.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 17.05.2015.
Rok za prijavu učešća 03.06.2015.
Početak konferencije 05.06.2015.
Završetak konferencije 06.06.2015.

Kontakti

Kontakt osoba ...
Kontakt telefon 00 387 59 240-654
Adresa e-pošte mk.rs.ba1@gmail.com
Kontakt sajt www.mk.rs.ba


Add to Calendar 05/06/2015 06/06/2015 VMACORS '15 confOrganiser.com 01/01/2015