Konferencija e-Razvoj

Cetvrta Konferencija e-Razvoj 2014

Kratki naziv: Konferencija e-Razvoj

Cilj konferencije je da se na osnovu iskustva dokazanih stručnjaka i predvodnika razvoja informacionog društva ukaže na stanje i perspektive IKT struke i glavne probleme s kojima se oni susreću i kako ih rešavaju u svakodnevnoj poslovnoj praksi.
-
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni
Naučna oblast Informacione i komunikacione tehnologije
Tematske oblasti People and institutions
- Information and media literacy and libraries
Stubovi razvoja informacionog drustva
Jezici Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Početak konferencije 28.03.2014.
Završetak konferencije 28.03.2014.

Kontakti

Kontakt osoba Slobodan Krstić
Kontakt telefon +381 11 414 3327
Adresa e-pošte konferencija@erazvoj.com
Kontakt sajt http://www.erazvoj.com/konferencija/erazvoj2014/index.html
Prezentacija konferencije erazvoj2014.cosabic-jasna.ekonferencije.com


Add to Calendar 28/03/2014 28/03/2014 Konferencija e-Razvoj confOrganiser.com 01/01/2015