Informatika u biomedicini

Informatika u biomedicini 2022

Kratki naziv: Informatika u biomedicini 2022

Lokacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Informatika u biomedicini 2022

Informatika u biomedicini 2022 - primjer OnLine prijave apstrakata i rada za konferenciju

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
Tematske oblasti Medicina
Stomatologija
Zdravstvena njega
farmacija
Biomedicina
Jezici Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 05.01.2022.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 05.01.2022.
Rok za prijavu učešća 25.02.2022.
Početak konferencije 26.02.2022.
Završetak konferencije 27.02.2022.

Kontakti

Kontakt osoba prof. dr Ljubiša Preradović
Kontakt telefon 051 234 100
Adresa e-pošte ljubisa.preradovic@med.unibl.org
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije informatikaubiomedicini.cosabic-jasna.ekonferencije.com


Add to Calendar 26/02/2022 27/02/2022 Informatika u biomedicini 2022 confOrganiser.com 01/01/2015