Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem

14. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem pod nazivom "TIMSKI RAD U REHABILITACIJI"

Kratki naziv: KONGRES FIZIJATARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem

Na Kongresu će biti prezentovani radovi u vidu usmenih saopštenja i poster prezentacija. Takođe će biti organizovano više plenarnih predavanja najeminentnijih predavača iz Srbije i zemalja Evropske Unije, kao i veći broj predavanja po pozivu koja pokrivaju tematske oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije ovog Kongresa.
-
Tip Kongres
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Medicinske nauke
    Medicina
Tematske oblasti ULOGA FIZIJATRA U KREIRANJU I REALIZACIJI REHABILITACIONOG PROGRAMA
TIMSKI RAD U REHABILITACIJI
FIZIČKA AKTIVNOST I SPORTSKE POVREDE KOD DECE
HRONIČNI BOL U REHABILITACIJI
NEUROLOŠKA REHABILITACIJA (NOVE TEHNOLOGIJE U NEUROREHABILITACIJI)
REHABILITACIJA U ONKOLOGIJI
SLOBODNE TEME
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 25.03.2014.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 10.04.2014.
Rok za prijavu učešća 25.04.2014.
Početak konferencije 11.05.2014.
Završetak konferencije 14.05.2014.

Kontakti

Kontakt osoba Ranka Krunić - Protić
Kontakt telefon +381 11 366 2349
Adresa e-pošte fizijatris@gmail.com
Kontakt sajt www.fizijatri.org
Prezentacija konferencije 14. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE.cosabic-jasna.ekonferencije.com


Add to Calendar 11/05/2014 14/05/2014 KONGRES FIZIJATARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem confOrganiser.com 01/01/2015