Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ETIKUM

10. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem - ETIKUM

Kratki naziv: ETIKUM 2016

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovane kolege,

 

      u ime Organizacionog odbora veliko mi je zadovoljstvo pozvati Vas da učestvujete u 10. Naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem ETIKUM 2016 koja će se održati 23., 24. i 25. juna 2016. u Novom Sadu.

      ETIKUM 2016 je organizovan od strane Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, departmana za proizvodno mašinstvo. ETIKUM je naučni i stručni skup na kome istraživači i inženjeri prezentuju svoje radove i diskutuju o inovacijama i novim tehnologijama u oblastima metrologije i kontrole kvaliteta u proizvodnom mašinstvu, metrologije i kontrole kvaliteta u biomedicinskom inženjerstvu i metrologije i kontrole kvaliteta u oblasti zaštite životne sredine.

     S obzirom da očekujemo Vaše aktivno učešće, u prilogu poruke dostavljamo Vam preliminarni program konferencije i uputstvo za pisanje rada.

 

Važni datumi:

  • 30. April 2016. Rok za dostavljanje apstrakta rada;
  • 31. Maj 2016. Rok za dostavljanje kompletnog rada prema uputstvu za pisanje rada;
  • 23., 24. i 25. Jun 2016. 10. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ETIKUM 2016.

 

Dodatne informacije su dostupne na sajtu Departmana za proizvodno mašinstvo http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/index.php/etikum ili na adresi sekretara organizacionog odbora marios@uns.ac.rs koja se može koristiti za korespodenciju.

 

Organizacioni odbor poziva kompanije i druge institucije da izlože svoje savremene proizvode i opremu u konferencionom holu.

 

 

S poštovanjem,

 

dr Boris Agarski, predsednik organizacionog odbora

M.Sc. Mario Šokac, sekretar organizacionog odbora

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Medicinske nauke
    Biomedicina
    Stomatologija
Tehničke nauke
    Mašinstvo
    Metalurgija
    Inženjering
Tematske oblasti SEKCIJA 1 – METROLOGIJA I KONTROLA KVALITETA U PROIZVODNOM MAŠINSTVU
SEKCIJA 2 – METROLOGIJA I KONTROLA KVALITETA U BIOMEDICINSKOM INŽENJERSTVU
SEKCIJA 3 – METROLOGIJA I KVALITET U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 30.04.2016.
Rok za prijavu učešća 30.04.2016.
Početak konferencije 23.06.2016.
Završetak konferencije 25.06.2016.

Kontakti

Kontakt osoba Mario Šokac
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte marios@uns.ac.rs
Kontakt sajt http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/index.php/etikum
Prezentacija konferencije ETIKUM2016.cosabic-jasna.ekonferencije.com


Add to Calendar 23/06/2016 25/06/2016 ETIKUM 2016 confOrganiser.com 01/01/2015